Vakblad estate planning

Het Vakblad Estate Planning is al jaren hét vaktijdschrift voor estate planners en het officiële orgaan van het Register Estate Planners. Het abonnement is inbegrepen in de contributie; leden ontvangen het blad zes maal per jaar. In ieder nummer vindt u een aantal verdiepende artikelen geschreven voor de praktijk, actualiteiten, rechtspraak en interviews.

Een abonnement op het Vakblad Estate Planning is ook los te bestellen.
Meer informatie

In nummer 2019-57 treft u de volgende belangrijke actuele onderwerpen aan:

Nieuwe regels internationale huwelijken
Met ingang van 29 januari 2019 is de Verordening Huwelijksvermogensstelsels  in werking getreden voor 18 Europese landen, waaronder Nederland.  Mr. Tim Backx bespreekt de relevante wijzigingen voor de estate planningspraktijk.

Waar ligt de grens bij het wetsvoorstel Excessief lenen van de eigen B.V.?
Lenen van de eigen B.V. komt onder dga’s veel voor waarbij in de praktijk regelmatig de grens van het begrip ‘lenen’ opgezocht wordt. Mr. Mischa Gerardu-Houben gaat in op de huidige spelregels en het nieuwe wetsvoorstel.

Goed verzorgd failliet
Een persoonlijk faillissement kan een bedreiging voor de oudedags- en nabestaandenvoorzieningen zijn. Mr. Jan Vrusch raadt aan om goed te onderzoeken wat er gebeurt met deze voorzieningen bij een faillissement.

Het partnerpensioen en echtscheiding
Veel huwelijken stranden. Hoewel een lastig onderwerp, is het wel belangrijk om ook stil te staan bij de gevolgen van een echtscheiding voor het partnerpensioen volgens mr. Theo Gommer.

Verder in dit nummer:

  • De Professional – Interview met een estate planner mr. Gea Brokking-van Alphen over haar praktijk
  • Rechtspraak Estate Planning
  • Register Estate Planners
  • Column drs. Jeroen Knol

Nationaal Congres Estate Planning

Elk jaar in november vind het Nationaal Congres Estate Planning plaats.

Zesmaal per jaar het Vakblad Estate Planning

Het Vakblad Estate Planning voorziet in de behoefte aan praktijkgerichte informatie over onderwerpen rondom het thema estate planning.

Tweemaal per jaar de REP Studiedag

Exclusief voor REP-leden, een studiedag met een actualiteitenseminar en workshops.

Register Estate Planners

Nationaal Congres Estate Planning

Hét kennis- en netwerk evenement voor Estate Planners

Kom ook naar het Nationaal Congres Estate Planning op vrijdag 22 november 2019!

€ 495,-

Voor REP-leden is de toegang gratis.

 

Datum
vrijdag 22 november
Locatie
Van der Valk Veenendaal

Voor de studiedagen en het congres zijn PE-punten te behalen.