Vakblad Estate Planning

Het Vakblad Estate Planning is al jaren hét vaktijdschrift voor estate planners en het officiële orgaan van het Register Estate Planners. Het abonnement is inbegrepen in de contributie; leden ontvangen het blad zes maal per jaar. In ieder nummer vindt u een aantal verdiepende artikelen geschreven voor de praktijk, actualiteiten, rechtspraak en interviews.

Een abonnement op het Vakblad Estate Planning is ook los te bestellen.
Meer informatie

In nummer 2019-59 treft u de volgende belangrijke actuele onderwerpen aan:

De 30%-regeling in internationale estate planning

Er was veel te doen rondom de 30%-regeling die, behalve voor expats, ook zeer aantrekkelijk voor vermogende particulieren is die zich in Nederland vestigen. Dat blijft zo, ook na de recente wijzigingen betogen mr. Diane Nijkamp en mr. Fiona de Vos van Steenwijk.

De levensverzekering, een surrogaattestament met privileges

Op de schijf van vijf prijkt vanzelfsprekend de levensverzekering. Het is erg belangrijk om de polis bij de estate planning testamenten en boedelafwikkeling niet te vergeten, aldus prof. mr. Freek Schols.

Aanpassingen in box 3: winnaars en verliezers

Eindelijk is het kabinet tegemoet gekomen aan de frustratie van veel spaarders. Vanaf 2022 wordt het vermogen niet langer als één geheel gezien, maar vindt differentiatie plaats tussen spaargeld en beleggingen. Drs. Jeroen Knol bespreekt de zeer relevante wijzigingen voor de estate planningspraktijk.

Tobben met de bezits- en voortzettingsvereisten

Met de bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR) heeft de wetgever tot doel om reële bedrijfsopvolgingen te faciliteren waarbij de onderneming van een ondernemer wordt verkregen door een opvolger die deze voortzet. Mr. dr. Janet Ganzeveld en mr. Mariëlle Schuurman-Van Nifterik gaan in op de bezits- en voortzettingsvereisten in het geval van een schenking of vererving van ab-aandelen en enkele knelpunten en onduidelijkheden hierbij.

Verkorting van de alimentatieduur

Per 1 januari 2020 treedt de Wet herziening partneralimentatie in werking. Mr. Rianne Verlijsdonk geeft een korte toelichting op de totstandkoming van deze belangrijke nieuwe wet en de huidige wetsbepalingen. Tevens gaat zij in op de nieuwe wetsartikelen en geeft ze aan de hand van een aantal voorbeelden praktijkgericht aan wat er volgend jaar verandert.

Verder in dit nummer:

  • De Professional – Interview met estate planner Jordie Nulens over zijn praktijk
  • Rechtspraak Estate Planning
  • Column prof. dr. mr. Bernard Schols: van Da Vinci to Rembrandt
  • Eindejaarstips voor estate planning van mr. Mitra Tydeman

Nationaal Congres Estate Planning

Elk jaar in november vind het Nationaal Congres Estate Planning plaats.

Zesmaal per jaar het Vakblad Estate Planning

Het Vakblad Estate Planning voorziet in de behoefte aan praktijkgerichte informatie over onderwerpen rondom het thema estate planning.

Tweemaal per jaar de REP Studiedag

Exclusief voor REP-leden, een studiedag met een actualiteitenseminar en workshops.

Register Estate Planners

Congres Familiebedrijven

Voor de adviseur van familiebedrijven

Kom ook naar het Congres Familiebedrijven op vrijdag 17 april 2020!

€ 295,-

REP-leden ontvangen € 100,- korting. Gebruik de couponcode REPOPNCFB

 

Datum
Vrijdag 17 april 2020
Locatie
Van der Valk Veenendaal

Voor de studiedagen en het congres zijn PE-punten te behalen.