Vakblad estate planning

Het Vakblad Estate Planning is al jaren hét vaktijdschrift voor estate planners en het officiële orgaan van het Register Estate Planners. Het abonnement is inbegrepen in de contributie; leden ontvangen het blad zes maal per jaar. In ieder nummer vindt u een aantal verdiepende artikelen geschreven voor de praktijk, actualiteiten, rechtspraak en interviews.

Een abonnement op het Vakblad Estate Planning is ook los te bestellen.
Meer informatie

In nummer 2019-56 treft u de volgende belangrijke actuele onderwerpen aan:

Schulden van de nalatenschap: wie betaalt?
Wie aansprakelijk is voor de schulden van de nalatenschap is een vraag om bij stil te staan bij het opstellen van een testament volgens mr. Elle van Gompel. Want het antwoord op die vraag kan van invloed zijn op de keuze voor een bepaalde regeling.

Het partnerpensioen: een ongeluk zit in een klein hoekje
Er is sinds de eeuwwisseling veel veranderd in het partnerpensioen. Er zijn steeds meer tweeverdieners, een partnerpensioen op risicobasis en we werken niet meer veertig jaar bij dezelfde werkgever. Mr. Theo Gommer geeft aan waar op te letten.

Praktische vragen bij de oudedagsverplichting
Met de Handreiking ODV-aanspraken en overlijden en de Handreiking oudedagsverplichting en vererving van de termijnen is er meer duidelijkheid hoe de Belastingdienst aankijkt tegen de afwikkeling van de ODV in geval van overlijden. Bij de advisering over de ODV loopt mr. drs. Eva Smits echter tegen enkele praktische vragen aan.

Wat speelt er in het hart en hoofd van de hedendaagse filantroop?
Filantropen weten steeds beter wat ze willen en beschikken tegenwoordig over veel meer informatie, ook digitaal, aldus mr. Guus Loomans. De goededoelensector speelt daar actief op in.

Verder in dit nummer:

    • De Professional – Interview met een estate planner mr. Pjotr Anthoni over zijn praktijk
    • Rechtspraak Estate Planning
    • Register Estate Planners
    • Column mr. Ricardo van Doormalen

Nationaal Congres Estate Planning

Elk jaar in november vind het Nationaal Congres Estate Planning plaats.

Zesmaal per jaar het Vakblad Estate Planning

Het Vakblad Estate Planning voorziet in de behoefte aan praktijkgerichte informatie over onderwerpen rondom het thema estate planning.

Tweemaal per jaar de REP Studiedag

Exclusief voor REP-leden, een studiedag met een actualiteitenseminar en workshops.

Register Estate Planners

Nationaal Congres Estate Planning

Hét kennis- en netwerk evenement voor Estate Planners

Kom ook naar het Nationaal Congres Estate Planning op vrijdag 22 november 2019!

€ 495,-

Voor REP-leden is de toegang gratis.

 

Datum
vrijdag 22 november
Locatie
Van der Valk Veenendaal

Voor de studiedagen en het congres zijn PE-punten te behalen.