Vakblad estate planning

Het Vakblad Estate Planning is al jaren hét vaktijdschrift voor estate planners en het officiële orgaan van het Register Estate Planners. Het abonnement is inbegrepen in de contributie; leden ontvangen het blad zes maal per jaar. In ieder nummer vindt u een aantal verdiepende artikelen geschreven voor de praktijk, actualiteiten, rechtspraak en interviews.

Een abonnement op het Vakblad Estate Planning is ook los te bestellen.
Meer informatie

In nummer 2019-55 treft u de volgende belangrijke actuele onderwerpen aan:

Eigen woning en overlijden
Dat de eigenwoningregeling van de Wet IB 2001 een ingewikkelde regeling is (geworden), behoeft geen betoog, aldus mr. Ruben Stam. Het zijn met name de bijleenregeling en de fiscale aflossingseis die hiervoor zorgden, in combinatie met ‘life events’ als verhuizen, samenwonen en scheiden. Van sommige onderdelen heb je profijt, van andere juist niet. Houd hier als estate planner rekening mee.

Intellectuele eigendomsrechten bij estate planning
Intellectuele eigendomsrechten (IE) bieden een belangrijke bescherming van intellectuele prestaties. IE-rechten vertegenwoordigen daarbij een aanzienlijke waarde. Wat is de waarde van een GUCCI-tas zonder GUCCI? En de waarde van een onderneming zonder handelsnaam? Mr. drs. Ranee van der Straaten en mr. Floris de Vriend bespreken de verkrijging en vererving van IE-rechten.

De onderhandse schuldigerkenning als planningstool
De estate planningspraktijk maakt veelvuldig gebruik van schenkingen om tijdens leven vermogen over te dragen naar een volgende generatie. Deze schenkingen vinden vaak plaats in geld of goederen (bijvoorbeeld woning, kunst, effecten) en worden daarmee direct uitgevoerd. Mr. Ricardo van Doormalen licht toe dat het ook opportuun kan zijn om de schuldigerkenning niet middels een notariële akte te regelen.

De intentie van de schenker
Onlangs trok een uitspraak van rechtbank Gelderland inzake het bevoordelingsbegrip de nodige aandacht. Het vervreemden van een vermogensbestanddeel voor een lagere waarde dan de waarde in het economisch verkeer, ondanks waarschuwingen van de betrokken adviseur, leidde niet tot een belastbare schenking. Zo op het eerste oog een vreemde beslissing, aldus mr. Alex Broeksma en mr. Mike Vrijmoed.

Verder in dit nummer:

  • De Professional – Interview met een estate planner over haar praktijk
  • Rechtspraak Estate Planning
  • Register Estate Planners

Nationaal Congres Estate Planning

Elk jaar in november vind het Nationaal Congres Estate Planning plaats.

Zesmaal per jaar het Vakblad Estate Planning

Het Vakblad Estate Planning voorziet in de behoefte aan praktijkgerichte informatie over onderwerpen rondom het thema estate planning.

Tweemaal per jaar de REP Studiedag

Exclusief voor REP-leden, een studiedag met een actualiteitenseminar en workshops.

Register Estate Planners

Nationaal Congres Familiebedrijven

Voor de adviseur van familiebedrijven

Kom ook naar het Nationaal Congres Familiebedrijven op 5 april! REP-leden ontvangen €100,- korting.

Thema: ‘Van eenmalig advies naar een generatie overschrijdende relatie’ – Hoe bouw ik als adviseur aan een langetermijnrelatie met het familiebedrijf?

Datum
vrijdag 5 april 2019
Locatie
Landgoed Zonheuvel Doorn

Voor de studiedagen en het congres zijn PE-punten te behalen.