Over het Register Estate Planners

Het Register Estate Planners is dé kennis- en netwerk community van professionals die gespecialiseerd zijn in estate planning. Register Estate Planners zijn belastingadviseur, accountant, notaris, financieel planner, private banker of advocaat. Zij hebben een academische of hbo-opleiding genoten en vervolgens een beroepsopleiding gevolgd. Verreweg de meesten zijn onderworpen aan gedrags- en tuchtrecht vanuit (beroeps)organisaties. Het Register Estate Planners is opgericht in 2009 en telt inmiddels ruim 400 leden.

Specialisatie
Register Estate Planners zijn ervaren professionals. Hij/zij heeft bovendien een specialisatieopleiding in estate planning gevolgd. Hierdoor heeft hij/zij zich bekwaamd in de juridische, fiscale en financiële aspecten van onder meer nalatenschapsplanning, huwelijk en scheiding en bedrijfsopvolging. Zodoende heeft hij/zij voldoende kennis om al deze aspecten te overzien en zijn/haar cliënt hierin te adviseren en te begeleiden.

Ook Register Estate Planner worden?
De aangewezen route naar het Register Estate Planners is de Specialisatieopleiding Estate Planning van Sdu Licent Academy. Na het afronden van deze opleiding kunt u zich aansluiten bij het register.

Ook als u een vergelijkbare opleiding heeft gevolgd of als uit uw cv uitgebreide estate planning ervaring blijkt kunt u een aanvraag tot lidmaatschap indienen. Het bestuur van De Stichting Register Estate Planners beslist over de toelating.

Bestuur Stichting Register Estate Planners:
Prof. mr. dr. W. Burgerhart
R.J.T. Smits MFP CFP
Mr. D.J. Saija
J. Berghuis

Meer informatie en aanmelden Specialisatieopleding Estate Planning

Meer informatie over de voordelen van het Register Estate Planners

Voor vragen kunt u contact opnemen met Juara Ates-Verheij, info@register-estate-planners.nl

LinkedIn
Register Estate Planners heeft een LinkedIn groep voor Register Estate Planners en iedereen die op de hoogte wil blijven van de activiteiten van het REP.

In 2019 bestond het Register Estate Planners bestond 10 jaar.
In deze video blikken leden terug op 10 jaar REP.

Nationaal Congres Estate Planning

Elk jaar in november vind het Nationaal Congres Estate Planning plaats.

Zesmaal per jaar het Vakblad Estate Planning

Het Vakblad Estate Planning voorziet in de behoefte aan praktijkgerichte informatie over onderwerpen rondom het thema estate planning.

Tweemaal per jaar de REP Studiedag

Exclusief voor Register Estate Planners, een studiedag met een actualiteitenseminar en workshops.

Voor de studiedagen en het congres zijn PE-punten te behalen.