Icon REP

Vakblad Estate Planning

 

Het Vakblad Estate Planning is al jaren lang hét vaktijdschrift voor estate planners en het officiële orgaan van het Register Estate Planners. Leden ontvangen het blad zes maal per jaar en het abonnement is inbegrepen in de contributie. In ieder nummer vindt u een aantal verdiepende artikelen geschreven voor de praktijk, actualiteiten, rechtspraak en interviews.

 

Een abonnement op het Vakblad Estate Planning is ook los te bestellen via www.licentacademy.nl.

 

In nr. 53 treft u de volgende onderwerpen aan:

 

Intensieve aandacht voor verhuld vermogen

Nederland als ‘belastingconstructieland’ ligt internationaal onder het vergrootglas. Dat hindert het kabinet, het openbaar ministerie, en de Belastingdienst niet elke ‘constructie’ in het buitenland die is ingezet bij het afschermen van vermogen onder vuur te nemen. Mr. Ludwijn Jaeger is van mening dat het tij nog kan worden gekeerd.

 

Let goed op bij pensioen. Er kan veel (meer dan u denkt)!

Ondanks het feit dat er nog geen nieuw pensioenstelsel is, schrijdt de vergrijzing voort en gaan steeds meer werknemers (en dus ook dga’s/zzp’ers) met pensioen. Belangrijk is dan te weten wat de pensioenrechten zijn. Zowel bij ‘met pensioen gaan’, maar ook bij overlijden én echtscheiding. Mr. Theo Gommer benadrukt dat zorgplicht en goede pensioencommunicatie van essentieel belang zijn.

 

Uitkering levensverzekering: voor de bank, de erfgenaam of de begunstigde?

Bij de afwikkeling van een nalatenschap komt het vaak voor dat er sprake is van een levensverzekering gekoppeld aan de hypothecaire geldlening. Met name wanneer de langstlevende niet tot erfgenaam is benoemd, kan het een groot verschil maken voor de erfgenamen en de langstlevende hoe die koppeling is vormgegeven. Voor een estate planner is het noodzakelijk om goed in kaart te brengen hoe de combinatie van testament, polis en financieringsconstructie van de eigen woning moet worden gekozen om zeker te zijn dat de bedoelingen van de cliënt ook worden verwezenlijkt volgens mr. Marc van Opstal.

 

De meerwaardeclausule fiscaal bezien

In de praktijk komt de meerwaardeclausule in allerlei uiteenlopende situaties voor. Ook wordt vaak de term ‘anti-speculatiebeding’ gebruikt. De termen lijken inwisselbaar. Toch bestrijkt volgens mr. Andre Verduijn de term anti-speculatiebeding slechts een deel van de bedingen die zijn aan te merken als een meerwaardeclausule.

 

Verder in dit nummer:

  • Verslag studiedag Register Estate Planners 9 oktober 2018
  • De Professional – Interview met een estate planner over haar praktijk
  • Rechtspraak Estate Planning
  • Register Estate Planners