Icon REP

Vakblad Estate Planning

Het Vakblad Estate Planning is al jaren lang hét vaktijdschrift voor estate planners en het officiële orgaan van het Register Estate Planners. Leden ontvangen het blad zes maal per jaar en het abonnement is inbegrepen in de contributie. In ieder nummer vindt u een aantal verdiepende artikelen geschreven voor de praktijk, actualiteiten, rechtspraak en interviews.

Een abonnement op het Vakblad Estate Planning is ook los te bestellen via www.licentacademy.nl.

In nr. 54 treft u de volgende onderwerpen aan:

Een wolf in schaapskleren van het kabinet-Rutte III: de belastingbijtellingsregeling

Met een belastingbijtelling wil het kabinet bereiken dat vanaf 1 januari 2020 een aantal aftrekposten tegen een lager effectief toptarief aftrekbaar zal zijn. Mr. Xavier Auerbach en drs. Jeroen Peters menen dat deze maatregel meer aandacht verdient.

Ook aan bewind komt een eind

Estate planning en testamentair bewind gaan hand in hand. Prof. mr. dr. Freek Schols gaat in op de overgangsrechtelijke aspecten van de vijfjaarsregeling. Denk goed na over het herroepen van een bewind uit een oud testament.

Huwelijksvermogensrechtelijke zaaksvervanging

Wanneer je in de estate planning de nadruk legt op de overheveling van vermogen, dan is het van groot belang dat de omvang en samenstelling van dat vermogen bekend zijn voordat tot advisering kan worden overgegaan. Prof. mr. dr. Wouter Burgerhart laat zien hoe het huwelijksvermogensrecht als mogelijke voedingsbodem voor soms ongewisse eigendomsverhoudingen en/of verbintenisrechtelijke aanspraken zorgt.

Nationaal Congres Estate Planning 2018

Vrijdag 30 november 2018 gingen de estate planners ‘de grens over’ op het Nationaal Congres Estate Planning. Internationale estate planning stond hier centraal. In dit nummer treft u een uitgebreid verslag aan van deze dag.

Eindejaarstips

Wat verandert er in 2019 op het gebied van estate planning?

Verder in dit nummer:

  • De Professional – Interview met een estate planner over zijn praktijk
  • Rechtspraak Estate Planning
  • Register Estate Planners