Icon REP

Vakblad Estate Planning

 

Het Vakblad Estate Planning is al jaren lang hét vaktijdschrift voor estate planners en het officiële orgaan van het Register Estate Planners. Leden ontvangen het blad zes maal per jaar en het abonnement is inbegrepen in de contributie. In ieder nummer vindt u een aantal verdiepende artikelen geschreven voor de praktijk, actualiteiten, rechtspraak en interviews.

 

Een abonnement op het Vakblad Estate Planning is ook los te bestellen via www.licentacademy.nl.

 

In nummer 50 (2018):

Huwelijkse voorwaarden en afwijkende afspraken

Recent zijn er twee uitspraken gepubliceerd waarbij de vraag speelde of een vermogensrechtelijke afspraak ten tijde van het huwelijk, door partijen die op huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd, rechtsgeldig is indien deze afspraak niet in de vorm van een notariële akte (wijziging huwelijkse voorwaarden) is vastgelegd. Mr. Tim Backx geeft aan waarop men in een dergelijke situatie alert moet zijn.

 

De risico’s van een pensioenregeling

Nu de vergrijzing echt op stoom komt en er veel aandacht is voor pensioen, regent het schadeclaims van betrokken partijen. Dit gaat natuurlijk altijd over het feit dat een werknemer vindt dat hij te weinig pensioen krijgt. Dat een pensioenregeling juist moet worden uitgevoerd is uiteraard evident, maar dat moet wel gecontroleerd worden! Mr. Theo Gommer bespreekt waarom.

 

Polis- en premiesplitsing en de beperkte gemeenschap van goederen

Op 1 januari 2018 is de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. Voortaan is een beperkte gemeenschap in plaats van de algehele huwelijksgoederengemeenschap de ‘nieuwe standaard’ als partners huwen zónder huwelijkse voorwaarden. Onder de ‘oude standaard’, de algehele huwelijksgoederengemeenschap, had polis- en premiesplitsing bij levensverzekeringen met als doel de besparing van erfbelasting niet zo veel zin. Nu deze huwelijksgoederengemeenschap voor nieuwe huwelijken beperkt is, komt de vraag op hoe polis- en premiesplitsing dan uitpakt. Mr. Ruben Stam geeft een antwoord.

 

Schenking en de uitfasering van pensioen in eigen beheer

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen heeft tot gevolg dat het vanaf 1 april 2017 niet langer mogelijk is om pensioen in eigen beheer toe te zeggen. Voor bestaande pensioenregelingen in eigen beheer bestaat overgangsrecht. Je zou verwachten dat volkomen duidelijk is wat de schenkingsaspecten bij de uitfasering van pensioen in eigen beheer zijn. Drs. Martijn Bögemann en Drs. Patrick van den Heuvel merken dat in de praktijk nog steeds veel onduidelijkheid bestaat over de vraag wanneer de uitfasering van pensioen in eigen beheer leidt tot een schenking en mogelijk noopt tot compensatie.

 

Verslag Voorjaarsstudiedag Register Estate Planners 10 april 2018

 

Verder in dit nummer:
• De Professional – Interview met een estate planner over zijn praktijk
• Rechtspraak Estate Planning
• Register Estate Planners