Mr. W. Vernède-van den Brandt REP

Status Estate Planning
Functies
Kandidaat-notaris, Notarieel jurist, Vermogensplanner, Overig
Expertise
Huwelijksvermogensrecht, Erven, Schenken, Testamenten
Contact
www.statusestateplanning.nl
035-5430714
willeke@statusfamiliezaken.nl

Mr. Willeke Vernède- van den Brandt is zowel (interim)kandidaat-notaris, als zelfstandig notarieel jurist. Zij is deskundig op het gebied van het familierecht in brede zin, van testamenten tot levenstestamenten en van schenkingen tot het afwikkelen van nalatenschappen met alles wat erbij komt. Zij is vooral erg goed in het eenvoudig uitleggen en toelichten van de mogelijkheden en toepasbaarheid in het familierecht, zodat de cliënt daar echt verder mee kan. Daarnaast legt ze zich erop toe om een duidelijk en goed toepasbaar advies op te stellen. Hoewel zij de fiscale kant van ieder advies van groot belang vindt, is ze van mening van de wensen van de cliënten voorop dienen te staan en het fiscale pas daarna volgt. Kennis maken? Van harte welkom!