M.T.G. Wijnhoven FFP REP

Bedrijf
Marijke Wijnhoven FP-4U
Functie
Financieel planner
Vermogensplanner
Overig
Nalatenschapsbegeleider
Expertise
Huwelijksvermogensrecht
Erven
Schenken
Testamenten
Oudedagsvoorzieningen
Levensverzekeringen
Adres
Pastoor van Soevershemstraat 26
Nijmegen
Nederland

Contact
https://www.marijkewijnhoven.nl/
06-54762541
marijke@marijkewijnhoven.nl

Ik begeleid mensen bij hun nalatenschap. Het gaat om:
– De toekomstig erflaters in de opbouwfase van de nalatenschap. Het gaat om alle aspecten van vermogensopbouw en overdragen van vermogen.
– De erfgenamen bij de afwikkeling van de nalatenschap. Het gaat om alle aspecten die bij een afwikkeling komen kijken. Ik kan optreden als begeleider van de executeur(s), maar ook zelf executeur zijn of gevolmachtigde.