M.T.G. Wijnhoven FFP REP

Marijke Wijnhoven FP-4U
Functies
Financieel planner, Vermogensplanner, Overig
Expertise
Huwelijksvermogensrecht, Erven, Schenken, Testamenten, Oudedagsvoorzieningen, Levensverzekeringen
Contact
https://www.marijkewijnhoven.nl/
06-54762541
marijke@marijkewijnhoven.nl

Ik begeleid mensen bij hun nalatenschap. Het gaat om:
– De toekomstig erflaters in de opbouwfase van de nalatenschap. Het gaat om alle aspecten van vermogensopbouw en overdragen van vermogen.
– De erfgenamen bij de afwikkeling van de nalatenschap. Het gaat om alle aspecten die bij een afwikkeling komen kijken. Ik kan optreden als begeleider van de executeur(s), maar ook zelf executeur zijn of gevolmachtigde.