K Zondervan REP RON

Luminis Executele en Vereffening
Functies
Jurist, Overig
Expertise
Testamenten, Internationaal
Contact
www.luminisexecuteurs.nl
+31(0)85-0604243
info@zondervanlegal.nl

Als bestuurder van Luminis Executele & Vereffening houd ik mij bezig met nalatenschapsafwikkeling in de breedste zin des woords. In de praktijk betekent dit dat ik voornamelijk werkzaam ben als door de rechtbank benoemd vereffenaar en als executeur-afwikkelingsbewindvoerder.

Naast mijn werkzaamheden als voornoemd verricht ik internationaal erfgenamenonderzoek voor notarissen en erfrechtadvocaten uit binnen- en buitenland. In dit verband is aan mij een recherchevergunning verleend door het Ministerie van Veiligheid en Justitie (POB 1403).

Ik ben algemeen bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA) en heb de Leergang Executele van NOVEX en de Specialisatieopleiding Estate Planning van Licent Academy voltooid. Daarnaast sta ik als registeronderzoeker ingeschreven in het gelijknamige register van Stichting N’Lloyd.