Icon REP

Algemeen

Het Register Estate Planners is het multidisciplinaire samenwerkingsverband van professionals die gespecialiseerd zijn in estate planning. Register Estate Planners zijn belastingadviseur, accountant, notaris, financieel planner, private banker of advocaat. Zij hebben een academische of hbo-opleiding genoten en vervolgens een beroepsopleiding gevolgd. Verreweg de meesten zijn onderworpen aan gedrags- en tuchtrecht. Het REP is opgericht in 2009 en telt inmiddels ruim 250 leden.

 

Specialisatie
Een Register Estate Planner is een ervaren professional; in zijn praktijk draait het voornamelijk om de ondernemer en de vermogende particulier. Hij heeft bovendien een specialisatieopleiding in estate planning gevolgd. Hierdoor heeft hij zich bekwaamd in de juridische, fiscale en financiële aspecten van onder meer nalatenschapsplanning, huwelijk en scheiding en bedrijfsopvolging. Zodoende heeft hij voldoende kennis om al deze aspecten te overzien en zijn cliënt hierin te adviseren en te begeleiden.

 

Kennisnetwerk
De Register Estate Planner bezoekt regelmatig (minimaal 1 maal per jaar) de Studiedag, waar onder leiding van de hoogleraren Wouter Burgerhart, Bernard Schols en Freek Schols de laatste ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken. Voor de vaktechnische verdieping is er verder het Vakblad Estate Planning en het jaarlijkse Nationaal Congres Estate Planning. Veel leden houden regelmatig contact met elkaar. Het multidisciplinaire karakter van het REP zorgt voor waardevolle kruisbestuiving.

 

Om de onderlinge multidisciplinaire samenwerking te versterken en de vaktechnische ontwikkeling verder te stimuleren, hebben verschillende REP-leden werkgroepen gevormd. Zij hebben regelmatig overleg buiten de plenaire bijeenkomsten om.

 

Bekijk hier de reglementen van het Register Estate Planners: