Icon REP

Hoge opkomst bij voorjaarsstudiedag Register Estate Planners

Datum: 19 April 2018

Dinsdag 10 april  vond de eerste studiedag Register Estate Planners van 2018 plaats, dit jaar voor het eerst in Veenendaal. Zo’n 160 leden kwamen bijeen  voor een inspirerende dag.

 

Na een welkomstwoord door communitymanager Juara Verheij en manager opleidingen Maaike van Buul van de Sdu, trapte prof. Wouter Burgerhart de dag af met een bijdrage over actuele ontwikkelingen in het huwelijksvermogensrecht. Hij wees op een arrest van het Hof Den Bosch van 6 maart 2018 waarin hij liet zien wat er kan gebeuren als je geen afspraken op papier zet.

 

Ontwikkelingen huwelijksvermogensrecht

In deze zaak hadden partijen 18 jaar samengewoond zonder schriftelijke afspraken. Nadat zij uit elkaar gingen, ontstond onenigheid over de verdeling van het vermogen. De man had bij de aanschaf van de woning 350K ingebracht. Rekening houdend met de huidige waarde van de woning en de resterende hypotheekschuld bleef er onder aan de streep een verlies van 90K over. Volgens het hof moest dit verlies gedragen worden door de man en niet door beiden, omdat er nagelaten was afspraken te maken.

Het hof benadrukt hierbij in het bijzonder dat het delen in de winst (waarover het arrest van de Hoge Raad van 21 april 2006) niet het tegenovergestelde is van het nemen van verlies (waaraan het argument ontleend zou kunnen worden dat de vrouw het verlies wél mede zou moeten dragen).

Verder besprak Burgerhart het Besluit van 29 maart 2018 waarin de staatssecretaris aangeeft in welke gevallen geen sprake is van schenking bij het aangaan van een huwelijk of huwelijkse voorwaarden. Volgens Burgerhart lijkt dit Besluit eerder op een beperking omdat nu aangegeven wordt, wanneer geen sprake is van schenking. Vervolgens besprak prof. Bernard Schols het fenomeen nephuwelijk. Hij illustreerde dit met het voorbeeld van twee Ierse mannen die eind 2017 gehuwd zijn met als doel om de erfbelasting te beperken. Hoe zou dit in Nederland uitpakken? Zou zo’n huwelijk gelden als nephuwelijk, zoals bedoeld bij de regels voor het nieuwe huwelijksvermogensrecht.  Volgens Schols is een nephuwelijk moeilijk aan te tonen. Als het huwelijk maar lang genoeg geduurd heeft, is de motivatie om het huwelijk af te sluiten niet van belang. Daarnaast gaf Schols nog enkele praktische tips mee. Hij wees op de populariteit van de jubelton. Er is 153.000 keer gebruik gemaakt van deze regeling. Denk ook aan de kleinkinderen die nog kunnen profiteren. En vergeet niet dat bij de jubelton beide partners moeten tekenen in tegenstelling tot de papieren schenking die als strekking heeft om pas na overlijden in werking te treden.

 

’s Middags stonden drie workshops op het programma. Het beleggingsvermogen en de bedrijfsopvolging van mr. drs. John Bult RB, mediationtechnieken van mr. Erwin Krens en internationale aspecten van estate planning van prof. mr. Freek Schols.

 

Beleggingsvermogen en de bedrijfsopvolging

Als het beleggingsvermogen is vergaard door de verkoop van de onderneming, dan willen we er eigenlijk op een fiscaalvriendelijke manier weer vanaf en daar hebben we juist de onderneming weer voor nodig. Een stelling waar alle aanwezigen het mee eens waren. In deze workshop ging Bult nader in hoe dit vorm te geven. Na het schetsen van het wettelijk kader en de begrippen van de BOR besprak hij diverse rekenvoorbeelden. Zijn conclusies: de wijze waarop de onderneming is gefinancierd is een beslissing ‘going concern’ en wordt niet marginaal getoetst. Een gewijzigde verhouding in het eigen en vreemd vermogen van de onderneming kort voor of na de overdracht/overgang van de aandelen zal niet snel bestreden kunnen worden met fraus legis, mits sprake is van een reële bedrijfsopvolging. Bult gaf nog aan dat hij het niet onwaarschijnlijk acht dat de BOR versoberd wordt.

 

Mediationtechnieken

Erwin Krens verzorgde een workshop over mediationtechnieken. De belangrijkste oorzaak van conflicten ligt op het relatieniveau terwijl de oplossing meestal gezocht wordt in de inhoud. Een paradox waarbij Krens diverse technieken behandelde om dit in goede banen te leiden. Naarmate een conflict escaleert gaat het steeds minder over de inhoud. Hoe kun je dit voorkomen? Heel belangrijk is om de angels in de relationele sfeer eruit te halen. Dit biedt ruimte voor oplossingen. Krens werkt met de vier basisprincipes van het Harvardmodel:

  1. Scheid de mens van het probleem: besteed aandacht aan de relatie
  2. Vraag door naar belangen
  3. Welke mogelijke oplossingen zijn er?
  4. Welke objectieve criteria ga je toepassen?

Krens benadrukte hoe belangrijk het is om echt contact te maken en de aansluiting te zoeken. Zorg echter wel dat je dit zorgvuldig doet. Dit betekent dat je ook moet doorvragen.  Zorg ook dat je een onderscheid maakt tussen belangen en standpunten. Over standpunten kun je discussiëren, over belangen niet. Denk hierbij ook aan de timing. Vragen die je kunt stellen om de belangen duidelijk te krijgen zijn; de waaromvraag, en scenariovragen. Wat zou er gebeuren als? Wat is je zorg? Dan krijg je vaak het achterliggende belang te horen en kun je werken aan oplossingen.

 

Prof. Freek Schols behandelde in zijn workshop de aspecten van internationale estate planning. Hij gaf een analyse van het Nederlandse erfrecht en het Nederlands huwelijksvermogensrecht in internationaal verband.  Blijf vooral ook lokale experts volgen gaf hij mee.